המקצועות היהודיים, שבמקומות אחרים כמו מוסדות "" או "" נלמדו כלימודי דת, הועברו ב"תרבות" , דבר שהיווה מפנה מהפכני בחינוך היהודי ועימת את "תרבות" עם הסביבה היהודית, הדתית ברובה פעילותו התרבותית חרגה מגבולות מערכת השעות הרשמית
התלמידים ל, ואף קיימו עם ילדי ארץ ישראל בית אבי חי יצירה יהודית ישראלית מקורית בית אבי חי בירושלים מקיים מדי חודש עשרות אירועים אשר מזמינים את המשתתפים בהם ליהנות משפע של יצירה, אמנות ומהזדמנויות להרחבת אופקים בתחומים שונים ומגוונים

אירועי תרבות ויצירה ישראלית

לפי שיטת העמלנות, יש לשים את התלמיד במרכז ולהתחשב בצרכיו ובשלבי התפתחותו, תוך כדי פיתוח האסתטיות, היצירתיות, הגוף וההתקרבות ל.

22
אירועי תרבות ויצירה ישראלית
המטרות שראו בהוראת ה היו מטרה -, -, -ציבורית, וארץ-ישראלית-
בית ספר
מר ישראל שליטא, מנהל בית הספר הוא החליף את המנהל הראשון, ד"ר גוטסדינר , הכיר בחשיבות החינוכית והחברתית של המסיבות
בית ספר
כך נעשה שימוש בגישת העמלנות כאמור, שקידמה מקצועות כ, , ו, המשלבים , עבודת כפיים, הכרת הסביבה והטבע
לימודי השפה הפולנית, ה וה שלה, נוספו לתוכנית הלימודים רק כדי לספק לתלמיד כלים שיסייעו לו בחייו בפולין, בעודו מתכונן לעלייה ארצה, וכן עקב דרישת השלטונות
רשת "תרבות הייתה ייחודית בכך שגם הלימודים הכלליים נלמדו בה בעברית ההכנה לחיים צריכה לכלול גם הכנה לחיים כיהודי

יסודי:יעד בית ספרי 05: תרבות של מצוינות

עם חיזוק הקשרים עם , באמצע , הפכה "תרבות" לנציגה הראשית של ארץ ישראל בפולין.

פורטל
בית ספר של התנועה הציונית
אירועי תרבות ויצירה ישראלית
התלמידים הכינו מסיבות לקראת חגי ישראל
יסודי:יעד בית ספרי 05: תרבות של מצוינות
בסביבה דינמית משתנה צריכה התרבות הארגונית של בית הספר לשים דגש על ערכים כמו: חדשנות, יזמות
בין חמש הגימנסיות העבריות הייתה הגימנסיה ב בהנהלת בין השנים — בלובלין היה רק בית-ספר יסודי של "תרבות", וגם הוא נאבק קשה על קיומו
מחנכי "תרבות" ביקשו לשלב בלימודים שיטות חינוך חדשות, המתחשבות בצרכיו הייחודיים של הילד, בפעלתנותו ובסקרנותו כמו כן, נתקלו אנשי החינוך של "תרבות" בקושי בבואם לגבש תוכנית לימודים יהודית שאינה דתית

תרבות (רשת חינוך)

בית אבי חי מקיים פעילות אינטרנטית רחבה הכוללת כתבות, סרטונים, שידורים ישירים, תערוכות מקוונות וערוץ VOD.

20
פורטל
לעומתם, טענו אנשי "תרבות" כנגד הדו-לשוניים, שהם מחלישים את בית-הספר העברי השלם של "תרבות" , ופוגעים בתנועה הציונית
אירועי תרבות ויצירה ישראלית
בית-ספר "תרבות" עצמו היה פיסת ארץ-ישראל בתוך הגולה
תרבות (רשת חינוך)
מטרת רשת החינוך הייתה מימוש חזון ההגשמה הציונית