אכן החזון התממש, ולטובה, וויניקוט היה לאחד מן האבות של הזרם האינטר-סובייקטיבי, ״פסיכולגיה של שניים״, שהיום מאד מקובל ונמצא במחקרים מאד מועיל האם היום, עכשיו, הוא נחשב יום יפה או לא? איך להתמודד עם אהבה אובססיבית? צונץ סבור כי הפירוש הנדפס על הלכות הרי"ף המיוחס לרש"י לא נכתב על-ידו
מקצת ההבדלים והסתירות כלל לא היו במקור שיצא מתחת ידיו של רש"י, והם נובעים ממעשי מעתיקים לפני מאות שנים, אנשים לא התעסקו בשאלה עד כמה יש להם "חופש דיבור"

קייטרינג לאירועים

יפה עליך", זה שזה בגד זה נכון, אם הוא נח או לא נח, אתה תחליט, אם זה יפה עליך או לא זה סובייקטיבי, מי מחליט אם זה יפה עליך או לא? לאחר הסימון לחצו שוב על הכפתור "העתק קטע למסמך עריכה".

19
אותנטי
נראית לי מאוד דעתם של חכמים ראשונים ואחרונים כי פירושיו של רש"י לתלמוד ולמקרא נכתבו מלכתחילה לרמות ידע שונות של קהל הלומדים, וכל אחד יכול להפיק ממנו תועלת על-פי רמתו
An Additional expanded edition of Rashi's Commentary to Ruth and Segments of Ruth Zuta in a different Version / מהדורה מורחבת נוספת של פירוש לרות וקטעי רות זוטא בשינויי נוסח on JSTOR
לדעתו - האדם אינו שואף למשמעות פנימית ואותנטית משום שזו קיימת בו מלכתחילה
פירוש ✔אותנטיות, מהי אותנטיות? מה זה אותנטיות? מה זה להיות אותנטי? ייחודיות ואותנטיות, מקוריות ואותנטיות, חיקוי או אותנטי, זיוף או אותנטי, איך ...
במצב זה אנו ממליצים שאת התשלום תעשו מהמחשב
יש מסכתות שרש"י האריך בהן בפירושו ויש שקיצר האם זה אומר שאני לא אותנטית עם אנשים חדשים? מהי זיקתו אליהם והאם עשה בהם שימוש שיטתי ורצוף? מאחר שה"עצמי האמיתי" אינו ראוי להערכה ישאף האדם בבגרותו לפתח "עצמי אידיאלי", המבוסס על דרישות שהן מעבר ליכולתו
בספרו טען כי האדם בורא את עולמו על ידי נתינת משמעות ל"יש", קרי לדברים הסובבים אותו, על פי מידת השימוש שיש בהם לתועלתו

Shadal

ויניקוט נותן העדפה ברורה לקשר טיפולי עמוק, המחייה איזורים נפשיים ומעניק מענה לצרכים רגשיים על פני רכיבים של ניתוח ופרשנות.

החיפוש אחר האם אותנטיות זה אוברייטד?
ככל הנראה יש בהימנעות הזאת המשך של המסורת הפרשנית האשכנזית מימיו של הרגמ"ה, כפי שבאה לידי ביטוי ב"קונטרס מגנצא" ובפירושי וורמייזא
קטגוריה:מילים שאולות משפות לועזיות
אפרופו שינוי מציאות, אז כידע משלים מעשי אנחנו גם ממליצים על הקורס ' ', שהגם שהוא עוסק בזימון מציאות מסוימת של אהבה עדיין הכלים וההנחיות שתקבלו בו יסייעו בידכם ליצור שינוי גם בתחומים אחרים
Shadal
אילו סגולות עשו את פירושו למועדף על כל האחרים? כל הרגיל ברש"י יודע כי מיטב ערכו - ללימוד חוזר של הסוגיא, ולאו דווקא ללימודה הראשוני
האם לדעתכם יש דבר כזה "אני אותנטי? לפיכך, הורני מדגישה כי מקור ה הוא באותם פערים בין נטיותיו האישיותיות של האדם, חיוביות מטבען, לבין החברה אשר חוסמת אותו מלממש אותן
מאוחר יותר כינו את פתיחות הפירושים האלה "דיבור המתחיל", ואילו רוב הפירושים שקדמו לרש"י, בעיקר אלה של גאוני בבל, הם בדרך של פרפרזה של הסוגיה יום יפה, הוא בעיני המתבונן

הרשעים ברשות ליבם, הצדיקים ליבם ברשותם

נמצא בתוך הזמן והמקום, אלא אתה בעצם סוג של זמן ומקום.

12
מברהטיי
אין להפיץ, להעתיק, לשדר או לפרסם חומר כלשהו מתוך המאגר, ללא הסכמה מראש ובכתב של בעלי זכויות היוצרים השונים, המצויינים בתחתית כל פריט
יצירתו הספרותית: הפירוש לתלמוד
ההיבטים הסובייקטיביים שלו אינם מזהמים אלא נחוצים לריפוי
יצירתו הספרותית: הפירוש לתלמוד
אם כולנו היינו אותנטיים החיים היו הרבה יותר פשוטים