שימו לב: - השאלונים זהים לכל הנבחנים אינטרנים ואקסטרנים
באשכול זה אתם מוזמנים לדון על כל מה שקשור לבחינת הבגרות באזרחות - שאלות, תשובות, פתרונות, הרגשה כללית לפני הבחינה ואחריה, ועוד

בגרות באזרחות

.

3
בגרות באזרחות
בגרות באזרחות
בגרות באזרחות

בגרות באזרחות

.

בגרות באזרחות
בגרות באזרחות
בגרות באזרחות