להעתקת הקטע המסומן, עברו למסמך היעד, סמנו את המקום הרצוי ולחצו: CTRL+V להדבקת הקטע ועוד מה שחשוב יותר הוא דרך יישוב הסתירות הללו המוזר, המשונה והלא עקבי על ידי חז"ל כי מה שדרש חנניה בן חזקיה אין איש יודע, כפי שכבר כתב הרד"ק ביחזקאל מה כ: "ואמרו זכור אותו האיש לטוב וחנניא בן חזקיה בן גרון שמו שאלמלא הוא נגנז ספר יחזקאל וכו'… ומה שדרש חנניא על זה לא נמצא היום אצלינו"
הנה אחת מהן: "יארכו הימים ואבד כל חזון" אבל בתורה לא מוזכר כלל עניין של ספירת שבעה ימים אחר הטהרה

אל אל יחזקאל

עצים, הניבו פרי המיועד לו.

8
אנציקלופדיה יהודית דעת
ואם נקרא את הפסוקים החריפים ביותר של ירמיהו, נמצא גם שם סגנון קל יותר מזה של יחזקאל: שאי עיניך על שפיים, וראי איפה לא שוכבת, על דרכים ישבת להם, כערבי במדבר
פרק א
אבל פרט לחוק הזה, שכאמור נוגע במשפט של בשר ודם, התפיסה המקראית בשלב זה ברורה ביותר, לאמור דטרמיניסטית מובהקת
הנביא יחזקאל סותר דברי תורה
כל אלו גרמו לירמיהו להפנות תלונה ראשונה על הרדיפות שנרדף ולהתפלל שיראה בנקמת ה' בשונאיו
אבל לישראל — נתתי להם מצות וחוקים טובים, שנא' ויקרא יח : 'ושמרתם את חקתי ואת משפטי אשר יעשה אותם האדם וחי בהם'" קדמו לו נביאים אחרים, כמו ישעיהו
השכר המובטח הוא 'למען יאריכון ימיך…על האדמה' — אבל הרי הרבה אנשים שהם מכבדי אב ואם אינם מאריכים ימים כלל? וכל המאמינים כי דברי יחזקאל מכוונים אל הבית השלישי והדואגים היאך נדע כיצד לבנות את הבית — והלא הנביא לא פרט הכל וגם דבריו אינם מובנים דיים הרי על פי פרשנות חז"ל יחזקאל לא דיבר ברור, ופעמים התחיל עם כהן הדיוט וסיים בכהן גדול ופעמים החצר הפנימית היא העזרה, ופעמים היא קודש הקודשים וכיוצ"ב , וכמו שכתב הרד"ק, יחזקאל פרק מ פסוק יג: "והאמת כי המדות האלה אשר בבנין זו אינם מבוררות אצלינו כי הם בבנין העתידה, ומה שמפרש אדם בהם לפי סברא אין לסמוך עליהם ומה שנמצא מהם בקבלה במשנת מדות או בתרגום יונתן — נקבל, והשאר יהיה מונח במקומו עד שיבא אליהו" הביא חשך על המצרים שלשת ימים , והרג בהם כל רשעי ישראל"

הנביא יחזקאל סותר דברי תורה

אלוהים מצווה על יחזקאל לנבא את תוכניתו של אלוהים על הרי ישראל ראה גם פסוקים 4, 6, 8.

28
יחזקאל הנביא
אפשרות אחת היא, שיחזקאל אינו פילוסוף ואין עליו חובה לגבש שיטה פילוסופית נקיה מסתירות
ירמיהו
מעשים סימבוליים אלו מועברים אל הקהל
קריאה בספר בנביאים
אמר ליה: אין, דכתיב שמואל א' ג : 'ונר אלהים טרם יכבה ושמואל שוכב בהיכל ה' ' — והלא אין ישיבה בעזרה אלא למלכי בית דוד בלבד! אבל קביעתו זאת נוגעת רק לאחרית הימים
לכן, כפי שעולה מכל מה שכתבנו, כדי ליישב את הסתירות בין יחזקאל לדברי התורה אחזו רבותינו בכל הבא ליד רמב"ם אומר, כי השימוש בתיאור הגשמי של האל נועד להתאים לדרך מחשבותינו, האנשים הפשוטים
ושאלה נוספת ששאל רב נחמן את רבא: סוף הפסוק שמתייחס לכהן הדיוט אומר: "והאלמנה אשר תהיה אלמנה מכהן יקחו" — והלא כהן הדיוט מותר גם באלמנת ישראל? ירמיהו הצטווה גם שלא לקחת חלק בחיים החברתיים של שכניו, וזאת כדי שישמש אות ומופת לחורבן הממשמש ובא הדבר הצודק והמתאים ביותר לכם, עם ישראל, זו בושה וכלימה! כד וְהָיָה יְחֶזְקֵאל לָכֶם לְמוֹפֵת, כְּכֹל אֲשֶׁר-עָשָׂה תַּעֲשׂוּ: בְּבוֹאָהּ-וִידַעְתֶּם, כִּי אֲנִי אֲדֹנָי יהוה — יחזקאל, כ"ד, כ"ב-כ"ד הכתוב מציין כי אין להתנהג כמתאבל על המת, לא לכסות את הראש, לא לכסות שפם ואיסור לאכול מלחמם של האחרים

בחירה וגזירה בספר יחזקאל

עם זאת, יהודה נשארה כפופה לאימפריה הבבלית.

17
יחזקאל
את ראשית לימודיו התחיל בתלמוד תורה אצל דודו, אחי אמו, הרב דוד חי מאיר יוסף ניסים סלמאן מעתוק
קריאה בספר בנביאים
ואלה הסתירות במידות המקדש ועבודתו
מלחמת הג'ינגלים של הנביא יחזקאל / יהודה איזנברג
כי ידע אמור לעבור בחופשיות…