בהמשך לתיקון לחוק שפורסם ב-18 במרץ 2021 ויושם כבר במענקי ינואר פברואר סכומי המענקים יחושבו לפי ההכנסה החייבת הגבוהה יותר בשנים 2018 או 2019 מדובר במענק השתתפות בהוצאות קבועות לעסקים עם מחזור של עד 400 מיליון שקל
מי שסבורים שהמענק מגיע להם יכולים להגיש החל מהיום תביעות למענק השתתפות בהוצאות קבועות, במסגרת תוכנית "רשת ביטחון כלכלית" היום ראשון נפתחה האפשרות להגשת תביעות למענק הלפני אחרון לחודשים מרץ ואפריל 2021

רשת ביטחון כלכלית אפריל מרץ 2021

מענק מיועד למי שחווה ירידה במחזור העסקאות עקב נגיף הקורונה.

15
מענק סיוע לעצמאים ושכירים בעלי שליטה מרץ
האם אפשר לקבל יותר ממענק אחד? מי שזכאי ליותר מקצבה אחת מקצבאות הנכות, יקבל מענק אחד בלבד
מענק קורונה אחרון לעסקים הגדולים: נפתחו הבקשות למאי
בנוסף, נפתחה היום הגשת הבקשות ל"מענק הוצאות לעסק קטן" לעצמאים יחידים עם מחזור שנתי של עד 300 אלף שקל, אשר מחזור הפעילות שלהם בחודשים מרץ-אפריל 2021 נפגע לפחות ב-25%, לעומת התקופה המקבילה ב- 2019
מענק סיוע לעצמאים ושכירים בעלי שליטה מרץ
מכך יוצא שהכספים של רשת ביטחון כלכלית, בהחלט עוברים מהר
ככל שהמערכת תצביע על כך שלא התקיימה הירידה הנדרשת במחזורי העסקאות לצורך הזכאות, תוצג אפשרות לתקן את שיעור הירידה שחושב ולנמק את הסיבה לתיקון, ככל שקיימת סכומי המענק לעומדים בתנאים, הם עד 500,000 שקל
מענק הסיוע לעצמאים ובעלי שליטה "מענק סוציאלי" : סכום המענק הדו-חודשי הוא בגובה של עד 15,000 שקל לכל תקופת זכאות ומהווה 70% מההכנסה החייבת הממוצעת לחודש בשנים 2018 או 2019, לפי הגבוה בהם, כפול 2 המענק ישולם לחשבון הבנק שאליו משולמת קצבת הילדים

תשלום מענק למקבלי קצבאות נכות בחודש יוני 2021

מענק עבודה משולם ע"י הרשות ישירות לחשבונות הבנק של הזכאים, העומדים בתנאים הקבועים בחוק ומטרתו לשפר את מצבם הכלכלי של העובדים ברמות השכר הנמוכות, לצמצם פערים כלכליים-חברתיים ולהוות תמריץ להשתלבותם בשוק העבודה.

14
מענק סיוע לעצמאים ושכירים בעלי שליטה מרץ
בהתאם לתיקון חקיקה מינואר שאפשר תשלום מענק פגיעה ממושכת, מענק ההשתתפות בהוצאות קבועות עבור תקופת מאי-יוני, ישולם בגובה חצי מסכום הזכאות המקורי
רשת ביטחון כלכלית אפריל מרץ 2021
שיעור הירידה הנדרש הוא 40% בתקופת הזכאות ביחס לתקופת הבסיס
פחות זכאים: נפתחו מענקי מרץ
ילדים - מענק בסך 500 ש"ח ישולם עבור כל ילד שטרם מלאו לו 18 שזכאי לקצבת ילדים בחודש אפריל
המענק ישולם החודש ומועדי התשלום יתפרסמו בימים הקרובים המבחן ייערך ביחס לסכום הגבוהה מבין שנות המס 2018 או שנת המס 2019
יתכן שסכום זה ישתנה כלפי מעלה או מטה , בהתאם לשינויים בנתוני ההכנסה החייבת או במחזור העסקאות המדווחים אצלנו עוד באתר - מי זכאי לקבל כסף לחשבון הבנק? היום נפתח באזור האישי של רשות המיסים הבקשה למענק לעצמאים וחברות

מענק קורונה אחרון לעסקים הגדולים: נפתחו הבקשות למאי

באתר תוכלו לבדוק החזרי מס הכנסה , כתובות טלפונים שעות קבלה של מס הכנסה מימוש זכויות ביטוח לאומי ואיתור כספים אבודים.

מענק סיוע לעצמאים ושכירים בעלי שליטה מרץ
גולשים יקרים אנו מודים לכם שבחרתם לגלוש באתר התכנון הפיננסי של ישראל
מענקי קורונה אחרונים לעסקים: ניתן להגיש בקשה להשתתפות בהוצאות על מרץ
בהתאם לכך, על עוסקים מורשים, וכל החברות הרלבנטיות בהתייחס לבעלי שליטה להגיש את הדו"חות התקופתיים למע"מ עוד בטרם הגשת הבקשה למענק
מענק סיוע לעצמאים ושכירים בעלי שליטה מרץ
סכום המענק לעסקים אלה יעמוד על 4,000 שקל לתקופת זכאות