Nothing contained herein shall be construed as conferring by implication, estoppel, or otherwise any license or right under any patent, copyright, trademark, or other intellectual property right of Elbit Systems Ltd ציון סימול העברית נע בין 5 הציון הנמוך ביותר ל-8 הציון הגבוה ביותר
דפ"ר דירוג פסיכוטכני ראשוני המבחנים הפסיכוטכניים בוחנים את יכולת החשיבה שלך על ידי מבחנים כמותיים, מילוליים וצורניים סימול העברית משמש אך ורק את המסגרת הצבאית ואינו רלוונטי לאחר השחרור מצה"ל

רשות המיסים

הדפ"ר הינו אחד המרכיבים בתוך ציון הקב"א.

7
רשות המיסים
סימול עברית סימול העברית הינו ציון המשקף את רמת העברית שלך
הנתונים האישיים
נתון הקב"א משמש אך ורק את המסגרת הצבאית ואינו רלוונטי לאחר השחרור מצה"ל
elbit
השירות "מתגייסים" הניתן באתר mitgaisim
הדפ"ר, יחד עם נתונים נוספים שלך למשל, פרופיל רפואי , מהווה סף לקבלת זימון למיון ליחידות המובחרות, והינו מרכיב ביציאה לקצונה ובשיבוץ למקצועות ספציפיים בצבא הסימול, יחד עם נתונים נוספים מהווה סף לקבלת זימון למיון ליחידות המובחרות והינה מרכיב ביציאה לקצונה ובשיבוץ למקצועות מסוימים בצבא
ציון הקב"א מחושב על בסיס צירופים שונים של מספר מרכיבים הנמדדים בתהליך ההתייצבות בלשכת הגיוס, ביניהם: יכולת חשיבה שנקבעת באמצעות המבחנים הפסיכוטכניים, השכלה- כפי שנקבעה במסגרת אימות הנתונים והתאמה למסגרת הצבאית- כפי שבאה לידי ביטוי במהלך הראיון האישי Reference to or use of a product, service, or process other than those of Elbit Systems Ltd

רשות המיסים

All other brand, product, service, and process names appearing are the trademarks of their respective holders.

26
הנתונים האישיים
חלק מהמלש"בים יבצעו גם מבחן הבנת הנקרא על מנת לקבוע ציון זה
אתר שירות אישי
שימו לב, נתוני האיכות אינם בהכרח סופיים ועשויים להשתנות עד מועד הגיוס
רשות המיסים
התחברות לאתר מהווה הסכמה של המלש"ב לתקנון האתר כפי שמופיע במלואו להלן:
ציון הקב"א נע בין 41 הציון הנמוך ביותר ל-56 הציון הגבוה ביותר הקב"א, יחד עם נתונים נוספים מהווה סף לקבלת זימון למיון ליחידות המובחרות והינה מרכיב ביציאה לקצונה ובשיבוץ למקצועות מסוימים בצבא
בתום המבחן הפסיכוטכני שנערך בלשכת הגיוס נקבע ציון הדפ"ר, שנע בין 10 הציון הנמוך ביותר ל-90 הציון הגבוה ביותר במרווחים של 10 נקודות האתר פותח מתוך תפיסה הממקמת את צרכי המתגייס במרכז ומנגישה את המידע הרלוונטי למלש"ב בצורה נוחה, פשוטה וידידותית למשתמש

רשות המיסים

.

27
הנתונים האישיים
הציון נקבע על בסיס מבחן הדיבור שביצעת מהבית באופן טלפוני או בוידיאו , או שביצעת בלשכת הגיוס
הנתונים האישיים
הדפ"ר משמש אך ורק את המסגרת הצבאית ואינו רלוונטי עבורך עם שחרורך מצה"ל
רשות המיסים