Darah haid adalah darah yang keluar dari kemaluan perempuan dengan cara sehat bukan karena melahirkan Ya Allah, kami memohon ampunan-Mu
Membasuh kedua kaki sampai mata kaki Jika tetap hutang piutang itu menjadi tanggungan se pigadai

المد اللازم الحرفي

Barangsiapa yang tidak mampu berdiri dalam shalat fardhu maka boleh shalat duduk, yang tidak mampu duduk, boleh shalat tidur miring.

22
حسن مجتبی
[2] Menjamak shalat adalah mengumpulkan dua shalat fardhu dalam 1 satu waktu
مكتبة الإسلامية
Dan tidak ada yang merusakkan ihram itu kecuali persetubuhan pada kemaluan
مكتبة الإسلامية
Tidak ada yang mampu menyibakkannya selain Engkau
Dan zakatnya untuk 5 ekor adalah 1 ekor biri-biri umur 1-2 tahun PASAL GADAI Setiap sesuatu yang boleh dijual boleh pula digadaikan untuk keperluan hutang piutang
Miqat adalah masa dan tempat menjalankan haji DEFINISI DAN HUKUM HAID, NIFAS, ISTIHADAH Ada 3 macam darah yang keluar dari kemaluan wanita: a darah haid, b darah nifas, c darah istihadlah

صادق الحسيني الشيرازي

Dan sah menjual setiap benda suci yang bisa diambil manfaatnya serta dapat dimiliki.

19
الإخلاص
2 Haruslah menyebutkan kadar ukuran atau takarannya dengan keterangan yang dapat menghilangkan ketidakmengertian tentang barang itu
المد اللازم الحرفي
Kedua, musuh berada di arah kiblat
الإخلاص
Sedang dalam idul adha hendaknya membaca takbir setelah shalat fardhu sejak paginya hari Arafah sampai Ashar-nya hari tasyriq tanggal 11, 12, 13 Dzul Hijjah