ייתכן שנטיית פוסקים מסוימים לאסור או להתיר על פי המנהג במקומם אם רק אבל אחד אומר קדיש או שאומרים ביחד; החוות יאיר שהיה בגרמניה ששם הקפידו שרק אבל אחד יאמר קדיש אסר, ואילו פוסקי ליטא ששם התירו בתקופה יחסית קדומה לאבלים לומר קדיש ביחד נטו להתיר
לפיכך מתפללין אנו ואומרים אחר כל מת מישראל יתגדל ויתקדש שמיה רבא

עשרה בטבת

חלקם הפכו לתאריכים מרכזיים במעגל השנה היהודי כחגים או כימי אבל כגון: חג החנוכה, תשעה באב ועוד.

2
יום הקדיש הכללי
מספר תאריכים נקבעו לציון יום זיכרון לשואה: 'יום הזיכרון לשואה ולגבורה', 'עשרה בטבת', ובשנה שעברה, נקבע יום זיכרון נוסף, ה- 27 בינואר
עשרה בטבת כיום הקדיש הכללי
קשה מאוד לעורר רגש כזה בלי לפנות למסורת היהודית, לאמונה או למצוות
יום הקדיש הכללי
בנוסח אשכנז ו נהוג לומר כך רק ב וגורסים "לעלא ולעלא מכל ברכתא"
המערך מציג את מגוון הפעילויות במחנה זה בקרב שארית הפליטה לצורך דיון חינוכי על המשכיות, זיכרון וחזרה לחיים, כנושאים העומדים בבסיס משמעותו של יום הקדיש הכללי לקורבנות השואה קדיש דרבנן מכיל את השורות 1—13, וכן 15—29 ובנוסח תימן גם חלק של
נהרג אחד מהם יש לו למלך הרבה לנגדו אתם חייבים לומר כל יום לפני העבודה או בסוף היום — גם סגולה לומר את מחפשים את החלק השני שלכם? מדי בוקר הם קמים מתוך ידיעה ברורה שהיום הם עלולים למות, ומדי ערב הם אינם יכולים שלא להיות מופתעים מכך שהם הצליחו לשרוד יום נוסף

יום הקדיש הכללי לשואה

בשנת 1949, כחצי שנה לאחר קום המדינה, נקבע על ידי הרבנות הראשית התאריך י' בטבת כ'יום הזיכרון לשואה'.

29
קדיש
לכן, נקבעו בעם היהודי ימי זיכרון למאורעות שונים בהיסטוריה היהודית
עשרה בטבת
ברם, בנוסח איטליה היום, נוהגים כמו שאר המנהגים
הקשר בין חורבן המקדש ליום הקדיש הכללי
לפי יתר הנוסחים: תִּתְקַבַּל צְלוֹתְהוֹן וּבָעוּתְהוֹן דְּכָל בֵּית יִשְׂרָאֵל קֳדָם אֲבוּהוֹן דִּי בִשְׁמַיָּא וְאִמְרוּ אָמֵן