מיטב דש השקעות בע"מ נתונים כלליים סוג מייסדים תאריך הקמה 1979 הקמת מיטב מיקום המטה , בעלות 27%, ברמ פיננסים 28% ענפי תעשייה ניהול כספים והשקעות מוצרים עיקריים , , , , 1 בית ההשקעות מנהל נכסים בהיקף מצטבר של כ-134 מיליארד ש"ח , והוא נסחר בבורסה בת"א ב
בחודש מרץ 2013 הודיעה דש על השלמת המיזוג בינה לבין מיטב, מהלך אשר הפך את הגוף הממוזג לשני בגודלו בתחום בישראל בדיקה אחרונה ב-12 בספטמבר 2017

מיטב דש

כמו כן, למיטב דש מספר סוכנויות ביטוח.

18
מיטב דש
ב-2012 נחתם הסכם מיזוג בין מיטב בית השקעות בע"מ ובין שבשליטת קבוצת BRM, בבעלות האחים ניר ואלי ברקת ויובל רכבי
מיטב דש
בדיקה אחרונה ב-12 בספטמבר 2017
מיטב דש
מיטב דש מנהלת , , , , , , מוצרים מדדיים וכן מוצרי השקעות אלטרנטיביים
ב-2009 נחתם הסכם מיזוג בין מיטב השקעות, גאון שוקי הון וישיר בית השקעות ב-2016 נחתם הסכם למכירת בית ההשקעות מיטב דש לקרן XIO , אולם העסקה לא יצאה לפועל וההסכם בוטל סופית ב-2017
בעקבות עסקת המיזוג פוטרו כ 50 עובדים מאז 2010 מנכ"ל החברה הוא , לשעבר מנכ"ל

מיטב דש

בנוסף, מיטב דש מספקת שירותי מסחר בניירות ערך ללקוחות פרטיים ומוסדיים וכן פעילה בשוק האשראי במתן הלוואות לעסקים וללקוחות פרטיים.

6
מיטב דש
בנובמבר 2016 נבחרה קרן פנסיה של מיטב דש על ידי כאחת משתי הראשונות
מיטב דש
יו"ר החברה הוא אלי ברקת
מיטב דש