לכבוד מלאות שמונים שנה ליום הבהיר כ"ח סיון בשנת יצא לאור קובץ מוגדל "מגדל אור יו"ד" במלאת ארבעים שנה לפתיחת הקובץ בשנת , יצא לאור קובץ "מגדל אור ט'", קובץ מוגדל ובו נדפסו כל הברכות והמכתבים לישיבה ולתמידים
כיוצא מן הכלל החל ממגדל אור י' שרוב מההערות הם מהבחורים אף שגם בו נכתב חלק חשוב ע"י הראש ישיבה

מגדל אור

.

21
מגדל אור
מגדל אור
מגדל אור

מגדל אור

.

20
מגדל אור
מגדל אור
מגדל אור

מגדל אור

.

14
מגדל אור
מגדל אור
מגדל אור