הדגש הוא על שפה טבעית ותקשורתית משוב, סגירה ורפלקציה סיכום ודיון במליאה
בתוך כך נחשפים התלמידים לאוצר מילים ולמבנים לשוניים חדשים באופן מדורג, במטרה להרחיב ולהעשיר את המפגש שלהם עם השפה העברית ולחזק את מיומנויות ההבנה וההבעה שלהם בעברית הן בכתב והן בשיח הדבור

הילקוט הדיגיטלי 2021

מרכיבים בתכנון לימודי פירוט המרכיבים פירוט התכנון הגדרת מטרות השיעור תחום תוכן כישורי שפה - עברית שם השיעור "שמש לך מצפים" עמ' 114 גיל התלמידים כיתות ו ' גיל 12 מס' שיעורים מתוכנן 4 שיעורים מטרות מתחום התוכן: - התלמיד יכיר את הז'אנר הספרותי : שיר - התלמיד ירחיב את אוצר המילים שלו - התלמיד יאתר את מאפייני השיר , חרוז בתים -התלמיד יביע בכתב.

27
מערך שיעור בעברית
מכתב אישי או סיפור על שמש
מערך שיעור בעברית
בצד זאת מופיעים נושאים רחבים יותר, המעסיקים בני אדם בכל רחבי העולם ומעוררים שאלות ערכיות וחשיבה ביקורתית
Medabrim BeIvrit Kit
חומרי למידה כתובים וממחושבים חומרי למידה כתובים: השיר יושמע כשיר קישורים לחומרי למידה מתוקשבים: אתר השפה העברית — מילוי DOC משחק לימודי , טופס כדף עבודה
התלמידים מוזמנים לקרוא ולהאזין שוב ושוב לסיפורים אלה גם בבית

תכנית לימודים

.

כתה ד
מצגות לכיתה ב'
כתה ד

תכנית לימודים

.

26
Medabrim BeIvrit Kit
מצגות לכיתה ב'
Medabrim BeIvrit Kit