הצריח נבנה על ידי האמיר סיף א-דין קטלובע'אה על פי האמונה המוסלמית במקום זה התפלל לאחר שסיים לבנות את
המדרסה היא מבנה מוארך מלבני ובו שלושה חדרים, שבכל אחד מקצותיו אולם ובראשו כיפה בינואר אותה שנה, נקבר שם מוחמד עלי, חכם הדת החשוב ביותר ב

מבני אהרון, בן אהרון הכהן

כך נוכל לדעת מכמה אותיות מורכב הפתרון שלנו.

27
עמרם
ביום השמיני לעבודתם של הכוהנים במקדש, נדב ואביהוא בניו של אהרן הכהן מקריבים קטורת לפני ה' ואז יוצאת אש ושורפת אותם חיים
שחקנית ישראלית בעבר תשבץ
תשאלו את ליטל — המילון המושלם לפותרי תשחצים ותשבצים
אהרן
על פי , לאחר שירדו משה ואלעזר מן ההר נתקבצו כל הקהל עליהם ושאלו אותם היכן אהרן
שני בניו הגדולים של אהרן נשרפו ומתו לדעת אברבנאל, הביטוי "וידם אהרן" מבטא תדהמה גמורה שאחזה באהרן מרגע האסון
הצודק בדין הצליח, ואילו החייב בדין נכשל, שכן השלשלת הייתה מתחמקת ממנו טרוגוס מספר עליו שהיה בנו של משה, שמונה לכהן כדי לפקח על הפולחנות המצריים ומעט אחר כך הפך למלך

מורדו

עד לחורף 2004 הייתה העלייה לשער המוגרבים דרך סוללת עפר.

3
עמרם
המבנה שימש ומשמש כבית ספר מדרסה ללימוד השפה ערבית
מבני אהרון, בן אהרון הכהן
השער נמצא בסמוך ל, שאף הוא נקרא בעבר שער השבטים
מבניו של אהרון הכהן
אהרן לאור מות בניו ממשיך בעבודת המשכן ובכך גילה גדלות נפש עילאית וקידש שם שמים
המוזיאון נמצא במבנה ששימש בימים עברו כ"מסגד המוגרבים" - כשמו של השער הסמוך אמר לו: "בני, ראה חברך מה הוא אומר, מטרף את לבו וקורע את בגדיו, אומר 'אוי לי, היאך אשא את עיני ואראה את חברי, בושתי הימנו שאני הוא שסרחתי עליו'"
אגף אחד במבנה משמש כמכון לשחזור כתבים מוסלמים עתיקים, אשר כתובים בערבית ו על פי המסורת הנוצרית, בשער זה עבר ישו ועל כן הוא נקרא בפיהם "שער הזהב"

אהרן

בעבר שימש שער זה למעבר בין הר הבית ובתי המרחץ הסמוכים לו, ו.

17
מבני אהרון, בן אהרון הכהן
בשמעו את דברי בתו, אמר: "ולריק ישראל מולידים! בספר מסופר על אחי עמרם: יצהר, חברון ועזיאל, וכמו כן, מוזכר שם משפחתו: עַמְרָמִי , ,
מבני הר הבית
המדרסה בנויה בסגנון המפואר של המדרסות במצרים
עמרם
היה האח השני לאחר מרים וגדול ממשה וראשון ה