בשנות ה-90 ובעשור הראשון של המאה ה-21 הורחבה השכונה, בין היתר לאזור שנקרא נווה רעים, הכולל גם פארק בשם זה, והיא משכה אליה אוכלוסייה ממעמד סוציואקונומי גבוה יותר גל-עד לזכרם של מייסדי עיר שלום במהלך ערכה האגודה תחרות ל עיר הגנים החדשה, בה זכו שתי תוכניות שהצליחו לענות על הדרישות שהציב הוועד: "
וב- נפתח בנווה מגן בית הספר התיכון העיוני הראשון, תיכון השרון במיקום של חט"ב "עלומים" כיום בית הספר המקצועי שולב בתיכון "רוטברג"

בית ספר או חורשה? ברמת השרון פתחו במאמץ אחרון למניעת כריתת עצים בעיר

אזור נוסף בשכונה רחוב המרי והרחובות הסמוכים , שנקרא בעבר "", הוקם בשנת 1953 לטובת מהעיירה שב בזכות תרומתו של מקס פקר, יוצא העיירה תושב , שביקש להנציח בכך את משפחתו שנספתה ב.

8
בית ספר או חורשה? ברמת השרון פתחו במאמץ אחרון למניעת כריתת עצים בעיר
העבודות חודשו רק ב-, לאחר שהוועד לקח הלוואה, ולאחר שהוטל נסיעה על קווי , לצורך מימון הסלילה
רשת הספריות הציבוריות
מפתח חיפה מאגר של מאמרים כלליים מתוך כתבי עת בעברית — "מפתח חיפה"
רשת הספריות הציבוריות
תוצאת הבחירות הפתיעה את חברי הסיעה ורק המועמד הרביעי במספר, , הסכים לקחת על עצמו את תפקיד ראש המועצה
ראשיתה של השכונה בשיכון ליטא שהוקם בשנות ה-50 עבור ניצולי שואה יוצאי ליטא, וסביבו התפתחה השכונה כולה השכונה נועדה למשוחררי ולקציני , ומכאן שמה
המוזיאון פועל ב, בית פרטי שנבנה ב- ונתרם לעירייה לצד מבני המגורים נבנו במהלך שני העשורים הראשונים שלאחר קום המדינה גם שונים, ובהם בתי ספר יסודיים, בית ספר תיכון מקצועי, , מרפאה ו

רשת הספריות הציבוריות

החל מתחילת המאה ה-21 השתנתה התפיסה וראש המועצה באותה עת, גבי פארן, פעל לשינוי הסטטוס של היישוב, ממועצה מקומית - ואכן בשנת 2002 הוכרזה רמת השרון עיר ופארן היה ל הראשון.

1
רמת השרון
ב- התעורר עימות של ממש על רקע זה בין התושבים לבין משה מטלון, שרכש 400 דונמים בפאתיה הדרומיים של המושבה באזור שכונת נווה רסקו של ימינו לשם נטיעת פרדסים
בתי הספר של החופש הגדול
מקביל לו ממזרח נתיבי איילון , ואילו בקצה המזרחי, תוחם את השטח הבנוי של המושבה
רשימת בתי ספר יסודיים ברמת השרון
המאבק החל לפני כארבע שנים, לאחר שלתושבים ברמת השרון התברר שהעירייה מתכננת לכרות חלק גדול מהעצים בחורשת עמל ולהקים במקום בית ספר יסודי
באותה מערכת בחירות זכתה קדימה בכ-38% מקולות התושבים, בכ-19% ו היה המפלגה החמישית בגודלה, עם 6 בשנת 2005 החליטה לענייני להעביר את המפעלים ל עד שנת , בכפוף לפתרון בעיות איכות הסביבה באזור
שיעור ה בעיר הגיע בשנת ל-19% התרחבות נוספת הייתה מערבה, באזור בו נבנו בתים צמודי קרקע בידי אוכלוסייה ממעמד סוציואקונומי גבוה

רמת השרון

מגמות אלה משכו אליהן תלמידים גם מחוץ לרמת השרון.

13
בית ספר ממלכתי הדר השרון
לשם כך, הוועד את מכון המים
בתי הספר היסודיים
ככלל, תוואי הקרקע מישורי, למעט מספר גבעות
רשימת בתי ספר יסודיים ברמת השרון
אחד הפתרונות היה פתיחתה של דרך , המחברת בין שכונת מורשה לכביש 4, דרך שטחי תע"ש