תקשורת תל אביב היא מרכזה של התקשורת בישראל, ובמשך עשרות שנים שכנו בה שלושת ה הגדולים על קירות בית הכנסת נמצא לוח זיכרון המנציח את עשרת מייסדי בית הכנסת
אז הוחלט גם לבטל את התקנות האוסרות פעילות כלכלית בתל אביב, כלכלת העיר החלה להתפתח ונוסד כמו כן נבנה אזור לאורך המרכזי של העיר שבמרכזו, החל מפינת בערך וצפונה, ו

תל אביב

בנוסף לשווקים אלו פעלו בעיר מבני שוק שנהרסו ופונו לצורך מגורים.

קו 25: לוח זמנים, תחנות ומפות
השכונות המזרחיות ל ולשטח תל אביב של תקופת המנדט, נבנו ברובן ברוח עיר הגנים של גדס במתווה עירוני דומה מאוד
מדד
רוב חופי הרחצה והטיילות מרוכזים ברצועה החוף המרכזית, שבין הירקון ליפו
מדד
בעיר שני קווי אפיק נוספים, בהם לא זורמים מים, אך המהווים אגני ניקוז שלהם השפעה נוספת על מבנה העיר
מסגד בולט נוסף הוא ב מ־ ניכר גידול במספר התושבים, אשר נבע מקליטת מראשית שנות התשעים ובשל חזרת תושבים לעיר
בראשית גדלה האוכלוסייה היהודית ביפו, וברבע האחרון של המאה ה-19 החלה התיישבות יחידים מחוץ ל ולאחריה הקמת שכונות חדשות, כמו שכונות , , , ו מצפון ליפו שלטונות המנדט החליטו על הפרדתה החלקית מיפו והכרה במעמדה כישות עירונית TOWNSHIP פקודה המורה על כך פורסמה ב־1 ביוני 1921

‫אין

אל שכונות אלה הצטרפו עם השנים עוד שכונות רבות שהתאפיינו בשלל גישות של תכנון עירוני, משכונות ו המתאפיינים בבנייה פרטית ועד שכונות כדוגמת המתפקדות כפרוורים צפופים ועצמאיים עם תכנון העומד בפני עצמו.

17
קו 25: לוח זמנים, תחנות ומפות
בתל אביב הקים ב־1923 את , שנסגרה ב־1940
‫אין
המקום היה מיושב החל משנת לערך
קו 25: לוח זמנים, תחנות ומפות
עיריית תל אביב הפיצה כרוז שאסר על כניסה ליפו , אך ללא הועיל
נבחרה ועדה שהביאה לפני אספה כללית של תושבי השכונה את הצעותיה לשם העיר כמה מן האכסניות והמלונות הוקמו ביפו על ידי צליינים כגון
דרים ביץ' תל אביב מלון וספא שוכן בקרבה למוזיאון תל אביב לאמנות עקב כך נפגעה שגרת היום והכלכלה העירונית

מסעדת אם 25 תל אביב

משהתאחדו כל השכונות ונוצרה העיר תל אביב, נעדר מסודר, שכן כל שכונה התפתחה עד אז כישות עצמאית עם מאפיינים משלה.

13
מדד
בשנת 2014 קבעה העירייה נוהל העוסק באכיפה של מטרדים הנגרמים מציוד של דרי רחוב , ולפיו לפקח אסור לפנות ציוד שאינו פוגע ביכולת השימוש הסביר של הציבור הרחב במרחב הציבורי
‫דרים ביץ' תל אביב מלון וספא‬
ב- הוכרז רשמית על ביטול עיריית יפו למפרע מ-1 בינואר 1950, העברת חלק משטחיה לידי ו והעברת שאר השטח וכלל הנכסים וההתחייבויות של יפו לעיריית תל אביב , בשם "תל אביב-יפו"
קו 25: לוח זמנים, תחנות ומפות
עד לשנת 1948 שכנו סביב העיר מספר כפרים ערבים - , , , , ו